The legacy of industrial craftsmanship

Pajala Welders is more than just a company; we are part of Pajala's industrial heritage, with roots that extend deep into the region's history. Since 2024, we continue this journey under new management, with a strong vision for the future. Simon Niva leads as CEO, with Johan Lyckestig, Fredrik Högberg, and Sammy Pergament as co-owners.

OUR VISION OF THE FUTURE

Growing as a unified team

We proudly take on the responsibility to manage and develop this legacy. Our vision extends beyond business figures; we aim for growth together with our employees, customers, and community. By being an active part of the local community, we want to contribute to its well-being and development.

CONTACT DETAILS & TEAM

We are Pajala Welders

Our strength lies in our people. Get to know the amazing team behind Pajala Welders. Contact us to explore the possibilities together. We look forward to hearing from you!

Simon Niva

CEO

Viktor Holmstedt

Site manager

Markus Antilla

Welder & machine operator

Anders Eriksson

Welder & machine operator

Johan Lyckestig

Design engineer

Jona Hjulfors

Welder

Fredrik Högberg

Chairman of the board

Sammy Pergament

Marketing & PR

How can we help you?

Pajala Welders is your reliable partner for everything from construction to product development and cost estimation. Our dedicated team of experienced engineers is here to support you throughout the entire process, no matter the scope or complexity of the project.

Your name:
Phone number:
Email:
What can we do for you?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Certified quality and safety

Pajala Welders is proud to be certified according to EN 1090, a standard that confirms our ability to meet the highest requirements for quality and safety in the manufacture of load-bearing steel and aluminum structures. Since July 1, 2014, it has been a requirement within the EU that all manufacturers of such products must CE mark their products, proving that they meet the EU's strict standards for manufacturing control. By being certified according to EN 1090, we ensure that all our processes and products not only meet legal requirements but also stand for quality and reliability. This allows us the opportunity to export our products to other European countries and makes us competitive in the market. Our certification includes everything from load-bearing roofing sheets and wall studs to columns and beams for buildings, bridges, and other structures. This means that we can offer our customers products for a variety of uses, all with a guarantee of the highest safety and quality. We are equipped with certified welding personnel and use qualified welding procedure specifications (WPS) to ensure that all products we manufacture meet the standards set by EN 1090.

Focus on environment, safety & quality

Hållbarhet är en hörnsten i allt vi gör på Pajala Welders. Vårt åtagande för miljön, säkerheten och kvaliteten genomsyrar varje projekt och beslut vi tar. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att använda resurseffektiva metoder och material, samtidigt som vi säkerställer att våra arbetsplatser alltid uppfyller högsta möjliga säkerhetsstandarder för både vår personal och våra kunder. Kvalitet är inte bara en del av våra produkter och tjänster; det är en del av vår identitet.Vi genomför regelbundna säkerhetsutbildningar, riskbedömningar och förbättringsåtgärder för att säkerställa en arbetsmiljö som inte bara är produktiv, utan också säker. Vår strävan efter säkerhet sträcker sig bortom vår egen verkstads gränser; vi arbetar aktivt för att våra produkter och tjänster ska bidra till en säkrare miljö för användarna.Pajala Welders lägger stort vikt vid starka och hållbara relationer med leverantörer och samarbetspartners. Därför förväntar vi oss att de delar vårt engagemang för hållbarhetsprinciper, inklusive ett starkt fokus på säkerhet. Det innebär att de aktivt måste arbeta för att minska sin miljöpåverkan, följa strikta säkerhetsprotokoll och ständigt sträva efter högsta möjliga kvalitetsnivå i deras produkter och tjänster. Vi tror på öppenhet, ärlighet och samarbete för att tillsammans driva branschen mot mer hållbara och ansvarsfulla arbetsmetoder.På Pajala Welders är vi dedikerade till att leva upp till dessa ideal varje dag och att föra dem vidare genom varje projekt vi tar oss an.

Your dream job is waiting for you

Are you ready for the next step in your career? We are always looking for driven and skilled individuals who want to be part of our journey. Learn more about what it's like to work at Pajala Welders and view available positions here.